Snappet

In de afgelopen jaren hebben enkele SPOLT scholen ervaring opgedaan met het werken met het digitaal leermiddel Snappet. In de groepen  4 t/m 8 wordt er met Snappet gewerkt. Iedere leerling krijgt een device van de school in bruikleen. Dit leermiddel sluit naadloos aan op de door ons gebruikte leermethodes. Leerkrachten zien via hun dashboard  op hun pc of tablet in één oogopslag welke voortgang de kinderen maken. Snappet helpt bij het interpreteren van de vaardigheids- en voortgangsoverzichten. Op die manier kunnen leraren hun leerlingen optimaal begeleiden naar een beter resultaat. Met Snappet heb je de keuze om adaptief te werken. Dit betekent in de praktijk dat iedere leerling naast het methodegebonden-gedeelte op zijn of haar eigen niveau werkt.

Momenteel wordt er voor de vakken rekenen en spelling met Snappet gewerkt.

Binnen school wordt in plaats van het werken met het Snappet-tablet meer en meer overgegaan naar het werken met een chromebook (waarop overigens de software van Snappet voort blijft gaan).