Aanmelding op Bs. De Kwir

 

Wat leuk dat u uw kind wilt aanmelden op onze school!   


Alle ouders/verzorgers van kinderen, die wonen in Neer en in het volgende schooljaar 4 jaar worden, krijgen in februari een uitnodiging voor het inschrijfmoment. 

Bij de uitnodiging ontvangt u een inschrijfformulier, dat u ingevuld mee naar school neemt. 

 

Woont u niet in Neer, en wilt u uw kind graag inschrijven op Basisschool de Kwir, dan is dit uiteraard ook mogelijk. U kunt het inschrijfformulier downloaden en invullen. 

U neemt het inschrijfformulier mee op het inschrijfmoment. 

 

Het is fijn als u ons op de hoogte brengt wanneer u naar het inschrijfmoment wil komen. Dit kan door even te bellen naar 0475-591414 of een mailtje te sturen naar m.brouwers@spolt.nl Dan zorgen wij dat de koffie klaarstaat!

 

In april organiseren wij op de Kwir een inschrijfmoment. 

Tijdens de inschrijving nemen we het inschrijfformulier samen door en krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen. Ook kunt u een kijkje nemen in onze kleuterklassen. 

 

Dit jaar is de inschrijving anders georganiseerd i.v.m. de beperkingen die de corona met zich meebrengt. We kunnen helaas niet live kennismaken. U krijgt het inschrijfformulier thuisgestuurd en deze kunt u ingevuld weer retourneren. Wanneer wij de inschrijfformulieren verwerkt hebben, krijgt u van ons een telefoontje. Hierbij bevestigen we de inschrijving en geven we u verdere informatie over de start van uw zoon/dochter. 

 

De start op basisschool de Kwir

Het intakegesprek

Ongeveer 6 weken voordat uw zoon/dochter vindt er een intakegesprek plaats met de intern begeleider. Tijdens dit gesprek wordt de ontwikkeling van uw zoon/dochter besproken, krijgt u de nodige informatie over de start van uw zoon/dochter en kunt u natuurlijk uw vragen stellen. 

 

Na het intakegesprek wordt uw zoon/dochter intern met de kleuterleerkrachten besproken en in een groep geplaatst. 2 á 3 weken voor de vierde verjaardag krijgt u een telefoontje van de leerkracht waarbij uw zoon/dochter in de klas komt. Tijdens dit gesprek zullen de laatste afspraken over de start van uw zoon/dochter gemaakt worden. 

 

De start

De eerste schooldag van uw zoon/dochter is in principe de eerste dag na de vierde verjaardag. De leerkracht spreekt dit precies met u af. Soms wordt hier vanaf geweken i.v.m. een speciale dag of een activiteit op school. 

 

Wenmomenten

Wij werken op een intensieve manier samen met peuterspeelzaal Sjanulke, die in hetzelfde gebouw gevestigd zijn. Samen organiseren wij ook de wenmomenten voor de nieuwe kleuters. Dit gebeurt onder schooltijd. Er worden hier naast in principe geen andere wenmomenten meer gepland. 

Mocht uw zoon/dochter niet naar peuterspeelzaal Sjanulke gaan dan kunt u contact opnemen met Mariska Brouwers, intern begeleider onderbouw (m.brouwers@spolt.nl) om wenmomenten af te spreken. 

 

Wisselmoment 

Voor de zomervakantie organiseren we op onze school een wisselmoment. Op dit moment schuiven alle klassen door naar de klas waar ze na de zomervakantie gaan starten. Dit doen we om kennis te maken met de leerkracht en al eens te kunnen wennen aan het nieuwe lokaal en de afspraken die hierbij horen. Alle nieuwe kleuters, die meteen na de zomervakantie starten, worden hierin meegenomen.

 

Zomervakantie

In de laatste weken van het schooljaar vinden veel extra activiteiten plaats die voor een nieuwe jonge leerling vaak als erg druk ervaren worden. Om een onrustige start voor uw zoon/dochter te voorkomen hebben wij als school de stelregel dat er in de laatste vier weken van het schooljaar geen nieuwe kinderen meer starten. Kinderen die in deze laatste vier weken voor de vakantie of in de vakantie vier jaar worden starten de eerste dag na de zomervakantie. 

Deze kinderen worden wel voor de zomervakantie uitgenodigd voor het wisselmoment. 

 

Vragen

Mocht u vragen hebben over de start van uw zoon/dochter op onze school, dan kunt u een mailtje sturen naar onze intern begeleider onderbouw Mariska Brouwers. (m.brouwers@spolt.nl