Snappet


In de afgelopen jaren hebben enkele SPOLTscholen ervaring opgedaan met het werken met het digitaal leermiddel Snappet. Omdat deze pilot erg succesvol is verlopen, willen wij het komend schooljaar op onze school met de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 voor enkele vakgebieden ook met dit digitaal leermiddel gaan werken. Iedere leerling krijgt  een eigen 7-inch tablet van de school in bruikleen. De school heeft via Snappet toegang tot een onbeperkte hoeveelheid oefenstof van alle Snappetvakken.  Dit leermiddel sluit  naadloos aan op de door ons gebruikte leermethodes. Bij de verwerking van de oefeningen die bij de methode horen, maken de leerlingen gebruik van deze tablet. Hierdoor zijn de oefen- en werkboekjes voor deze vakgebieden niet meer nodig. Leerkrachten zien via hun dashboard  op hun pc of tablet in één oogopslag welke voortgang de kinderen maken. Snappet helpt bij het interpreteren van de vaardigheids- en voortgangsoverzichten. Op die manier kunnen leraren hun leerlingen optimaal begeleiden naar een beter resultaat. Met Snappet heb je de keuze om adaptief te werken. Dit betekent in de praktijk dat iedere leerling op zijn of haar niveau werkt.Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij het lezen bevat het pakket een voorleesfunctie.

Wij willen het werken met Snappet stapsgewijs invoeren. Wij beperken ons in 1e instantie tot de vakken rekenen en spelling. In een later stadium kunnen wij het werken met Snappet uitbreiden met bv. studievaardigheden of Burgerschapskunde. Natuurlijk blijft het schrijven ook belangrijk. De leerlingen werken max. 1,5 tot 2 uur per dag met deze tablets.
Iets nieuws implementeren kost altijd tijd en aandacht. In de praktijk verloopt de overgang naar Snappet soepel. Leerkrachten blijven de bestaande methode volgen en houden gewoon hun eigen manier van lesgeven. De tablets met alles eromheen zijn erg gebruiksvriendelijk: de ict-eisen zijn laag, vrijwel iedere leerkracht kan direct aan de slag met de leerkrachtmodule, en voor de kinderen is een tablet zo vanzelfsprekend als kleurpotloden.

Hoe werkt Snappet voor het vak rekenen?
De leerlingen zien telkens één rekenopgave op hun scherm. Dit is overzichtelijk en werkt prettig voor de leerlingen. Er zijn verschillende typen opgaven zoals opgaven waarbij een antwoord ingevuld moet worden, opgaven waarbij het juiste antwoord aangetikt moet worden en opgaven waarbij met afbeeldingen of getallen gesleept moet worden. De leerlingen oefenen met deze aansprekende opdrachten doelgericht met alle leerstof op het gebied van rekenen.

Hoe werkt Snappet voor het vak spelling?
Via een aansprekende lesopbouw met volop aandacht voor differentiatie, worden de leerlingen uitgedaagd om goed na te denken over de juiste schrijfwijze van de woorden. Hierin worden ze geholpen door de uitleg van de spellingsregel die terugkomt bij de opgaven en de leerling helpt om de regel toe te passen. Er is een grote hoeveelheid oefenstof beschikbaar.

Voor nog meer informatie: ga naar de officiële website van SNAPPET.