Schooltijden


In het schooljaar 2020-2021 hebben de groepen 1 t/m 8 de volgende schooltijden:

Maandag t/m vrijdag (zogenaamde 5-gelijke dagen model)
08.30u tot 14.10u 


Groep 1 t/m 4 heeft op vrijdag tot 12:00 uur les.